TALLER DE MATEMÀTIQUES

Disfrutam amb els tallers de matemàtiques,  manipulam diferents materials per assolir conceptes com saber quina hora és,  comptam i tornam canvi amb els euros i memoritzam les taules de multiplicar de maneres diferents.

Comentaris

Publicacions populars