MATEMÀTIQUES ABN I EL THATQUIZ

El Thatquiz ens facilita generar exercicis, avaluar i veure els resultats de manera molt ràpida. És una bona eina per a l' ensenyament de les matemàtiques.

Comentaris

Publicacions populars